Coșul Meu
Nu ai produse adăugate in coș!
inapoi
finalizare

Clubul MEȘTERRO

- Termeni si Conditii -

SECTIUNEA 1 – UTILIZAREA SITE-ULUI WWW.MESTERRO.RO

Accesarea, vizitarea, folosirea sau cumpararea produselor prezentate pe site-ul  www.mesterro.ro implica acceptarea termenilor si conditiilor mai jos enumerate. Pentru a fi informat despre toate conditiile de utilizare ale acestui site, va rugam sa parcurgeti toate sectiunile urmatoare. Novaservis Ferro Group isi rezerva dreptul de a face modificari si actualizari ale acestor termeni si conditii, precum si ale ofertei, fara o notificare prealabila si fara precizarea motivelor. Novaservis Ferro Group face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor de pe site. Rareori acestea pot contine mici inadvertente: fotografiile pot contine accesorii neincluse in pachetul standard; unele specificatii pot fi modificate de catre producator/furnizor fara instiintare prealabila sau pot contine erori de operare. Toate ofertele prezente in site sunt valabile in limita stocului. Doar in urma preluarii de catre un responsabil de vanzari a solicitarii dvs, aceste informatii vor fi confirmate/validate. 
 De asemenea, Novaservis Ferro Group isi rezerva dreptul de a corecta eventuale omisiuni si erori in afisare care pot surveni in urma unor greseli de dactilografiere. Va rugam sa cititi cu atentie termenii si conditiile, de fiecare data cand folositi acest site. Continuarea folosirii site-ului implica acceptarea modificarilor efectuate. Tot continutul site-ului www.mesterro.ro este proprietatea Novaservis Ferro Group si este aparat de legea pentru protectia drepturilor de autor. Folosirea fara acordul scris al Novaservis Ferro Group a oricaror elemente regasite in site, chiar daca aceste elemente poarta marcaje de protectie, atrage dupa sine consecintele prevazute de legislatia in vigoare.

Ofertele si campaniile actuale precum si mecanicile oferirii de premii pe site-ul  www.mesterro.ro sunt supuse termenilor si conditiilor specificate in regulamente:

 

SECŢIUNEA 2 - DISPONIBILITATEA REGULAMENTELOR:

(1) Regulamentele campaniilor desfasurate de catre Novaservis Ferro Group sunt disponibile în mod gratuit pentru orice solicitant pe toată perioada de desfăşurare a programului de loialitate pe pagina de internet CLUB MESTERRO, în secţiunea dedicată, dar şi prin solicitare scrisă trimisă pe email la marketing@ferro.ro  ori prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, trimisă pe adresa Companiei Novaservis FERRO Group SRL., în atenţia Departamentului de Marketing, cu menţiunea: “Pentru CLUBUL MESTERRO“.

(2) Orice modificare a Regulamentelor va face obiectul unui act adiţional la acestea. Modificările nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunoştinţa membrilor, în acelaşi mod ca şi Regulamentele oficiale.

 

SECŢIUNEA 3 - PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

(1) Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv ale Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

(2) Organizatorul acţionează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților care se înscriu în Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate şi utilizate în contextul organizării şi desfăşurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 ( I ) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR şi interese legitime în conformitate cu art. 6 (1 ) (f) din GDPR):

a) validarea produselor și atribuirea cadourilor în acest program;

b) trimiterea notificărilor automate tranzacționale (e-mailuri) precum notificare activare cont, notificare comandă produsul cadou, notificare resetare parole, etc.;

c) trimiterea informărilor cu privire la produsele NOVASERVIS FERRO GROUP SRL, campaniile promoționale și evenimentele organizate de NOVASERVIS FERRO GROUP SRL (conform acordului membrului oferit la crearea contului prin bifarea căsuței corespunzătoare);

d) soluţionarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea şi desfăşurarea Campaniei şi acordarea cadourilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize şi studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate şi succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

e) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislaţie (obligaţia legată a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-şi retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care membrii îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe şi să primească premiile oferite.

Sursa şi destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

• partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici / avocaţilor desemnați să acorde asistență pentru organizarea şi desfăşurarea Campaniei;

• furnizori ai serviciilor aferente activităţilor de marketing - agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă,

• autorităţi publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Durata de păstrare a datelor

Păstrarea datelor cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectale pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripţie pentru acțiunile în justiţie). Cu privire la datele membrilor pentru care există diverse obligații de raportare şi plată a taxelor şi impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obţine de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum şi informaţii privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ştergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;

c) Dreptul la ştergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ştergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate şi se prelucrează;

• și-au retras consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

• datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

• datele cu caracter personal trebuie şterse conform legislației relevante.

d) Accesând contul personal, secțiunea Contul meu/Date personale - Centru preferințe comunicare, membrul își poate schimba în orice moment preferințele de comunicare.

e) Retragerea consimţământului şi dreptului de opoziţie: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimţământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum şi prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care ţin de situaţia lor specifică.

f) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în următoarele situații:

• în cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite Operatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;

• în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

• în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acţiune în instanţă;

• în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

g) Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent şi care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu: în format CSV). Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele cu caracter personal unei alte entităţi, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

marketing@ferro.ro

Adresa de Corespondență: Novaservis FERRO Group SRL, Str. Campina nr. 47, Cluj-Napoca, România.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa de Corespondență: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

SECŢIUNEA 4 - LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ:

(1) Eventualele litigii apărute între Companie şi Membrii în Club se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Companiei.

(2) NOVASERVIS FERRO GROUP SRL este îndreptăţită să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui program sau imaginea Companiei.

(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de foloase necuvenite, Compania are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 9 - RESPONSABILITATE:

(1) Participarea la acest program implică acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentelor Regulamente.

(2) Compania nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

a. situaţiile în care membrii nu pot fi contactaţi la datele de contact trimise;

b. corectitudinea datelor înregistrate de membri pe site-ul Clubului, MESTERRO.RO;

c. eventualele cheltuieli suportate de către membri în legătură cu acest program.

(3) Participanţilor nu le este impusă nicio altă cheltuială directă sau indirectă suplimentară, cu excepția situațiilor când Compania solicită expedierea bonurilor fiscale originale sau a facturilor fiscale originale prin poștă sau curier rapid în vederea procesării.

 

SECŢIUNEA 5 - TAXE ŞI IMPOZITE:

  1. Premiile individuale oferite în prezentul program care depăşesc suma de 600 de RON/bucată sunt subiect de impozit pe venit.

 

SECŢIUNEA 6 – BAZELE ACORDULUI:

1.1 Acest Acord privind conținutul utilizatorilor, în afară de Termenii și condițiile noastre, stabilește termenii și condițiile care se aplică pentru dvs. atunci când accesați orice caracteristici interactive ale site-ului nostru, încărcați conținut pe site-ul nostru, interacționați cu alți utilizatori ai site-ului nostru sau încărcați linkuri pe site-ul nostru.

1.2 Când faceți click pentru a accepta acest Acord privind conținutul utilizatorilor, sunteți de acord să respectați termenii stabiliți în acest document.

2. Variații ale acestui Acord de conținut al utilizatorilor

2.1 Este posibil să modificăm periodic termenii acestui Acord privind conținutul utilizatorilor:

(a) pentru a reflecta orice schimbări în modul în care ne desfășurăm Campania;

(b) pentru a lua în considerare orice modificări pe care le facem pe site-ul nostru, inclusiv, si fără limitare la, orice noi caracteristici sau funcționalități pe care le furnizăm, orice ajustări ale mijloacelor prin care vă furnizăm notificări sau orice modificări aduse conținutului, scopului sau disponibilității a site-ului web; sau

(c) pentru a ne asigura că documentația noastră respectă și va respecta toate legile, reglementările și îndrumările actuale și viitoare aplicabile.

2.2 Continuând să accesați site-ul nostru web după ce am actualizat acest Acord privind conținutul de utilizatori, sunteți de acord să urmați versiunea actualizată.

2.3 Trebuie să verificați acest Acord privind conținutul utilizatorilor de fiecare dată când accesați site-ul nostru web pentru a vă asigura că sunteți la curent cu termenii și condițiile care se aplică în momentul respectiv.

2.4 În cazul în care acest lucru este cerut de lege, vă vom informa cu privire la orice schimbări pe care le facem la acest Acord privind conținutul utilizatorilor prin publicarea unui anunț pe site-ul nostru. În cazul în care modificăm acest Acord privind conținutul utilizatorilor, vom publica versiunea actualizată pe site-ul nostru cu o nouă dată efectivă indicată la începutul acestuia.

2.5 Data la care a fost modificat ultima dată acest Acord privind conținutul utilizatorilor este prezentată în partea superioară a documentului și este descrisă ca “data efectivă” a documentului.

3. Conținutul încărcat pe website-ul nostru

3.1 Când utilizați orice funcție sau funcție interactivă pe website-ul nostru, care vă permite să încărcați conținut pe acesta, orice conținut pe care îl încărcați trebuie:

(a) să precizeze cu exactitate faptele relatate;

(b) să exprime opiniile numai atunci când și în măsura în care acestea sunt într-adevăr susținute de dvs. și trebuie să menționați și persoana căreia îi aparțin aceste opinii;

(c) să respecte toate legile și reglementările aplicabile în Romania, și din orice țară din care încărcați conținutul și orice alte legi aplicabile; și

(d) să nu constituie un conținut interzis (descris mai jos în clauza 6 Conținut interzis).

3.2 Puteți să vă încărcați propriile informații confidențiale pe website-ul nostru, dar orice informații confidențiale pe care le încărcați vor fi făcute publice și neconfidențiale prin încărcarea acestora. Nu garantăm că orice conținut încărcat de dvs. va fi tratat ca fiind confidențial, și negăm orice responsabilitate pentru păstrarea confidențialității oricărui astfel de conținut încărcat. Este interzisă încărcarea de informații confidențiale care aparțin unei alte persoane. Orice conținut pe care îl publicați pe website-ul nostru va fi tratat ca neconfidențial.

3.3 Nu suntem responsabili pentru securizarea sau backup-ul (copierea de siguranță) oricăror date sau conținut încărcate de dvs. și nu suntem responsabili pentru orice pierdere sau corupție a acestor date sau conținut. Dacă nu doriți să pierdeți conținut încărcat de dvs., trebuie să efectuați o copie de rezervă și să vă protejați un astfel de conținut în mod independent.

3.4 Veți fi singurul responsabil pentru conținutul pe care îl publicați pe website-ul nostru și pentru consecințele încărcării sau publicării acestuia. În legătură cu încărcările dvs. și orice conținut afișat, prezentat, încorporat sau care apare în acesta sau în legătură cu acesta, declarați și garantați că:

(a) sunteți proprietarii tuturor drepturilor de autor și a altor drepturi de proprietate intelectuală legată de conținutul încărcat de dvs.; sau

(b) sunteți autorizat în mod legal de către proprietarul drepturilor de autor sau de alte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu conținutul pe care îl încărcați pentru a utiliza acel conținut și pentru a distribui acel conținut pe sau prin intermediul site-urilor terțe (inclusiv pe sau prin site-ul nostru) din domeniul public pe bază neconfidențială și acordați licența descrisă în clauza 4.2 (Drepturi pe care le acordați în legătură cu conținutul încărcat pe site-ul nostru) pentru și în numele proprietarului dreptului de autor.

3.5. Mai mult, garantați că utilizarea și/sau publicarea oricărui conținut pe site-ul nostru nu încalcă și nu va încălca drepturile de autor, marcă comercială, secrete comerciale, drepturile sau confidențialitatea sau publicitatea sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau drepturile personale ale oricărei persoane sau entitate.

3.6 Dacă dețineți drepturile de autor pentru orice fotografie, video sau alt material care apare pe site-ul nostru și considerați că apariția sa pe site-ul nostru încalcă drepturile de autor, vă rugăm să ne anunțați prin e-mail la adresa marketing@ferro.ro. În cazul în care nu sunteți sigur (ă) dacă utilizarea conținutului pe care îl raportați vă încalcă drepturile legale, puteți căuta îndrumare juridică. Rețineți că trimiterea de rapoarte înșelătoare intenționate de încălcare ale acestor drepturi poate fi pedepsită în conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

4. Drepturile pe care le acordați în legătură cu conținutul încărcat pe website-ul nostru

4.1 În orice moment, veți rămâne proprietarul tuturor drepturilor de autor asupra conținutului încărcat de dvs., cu excepția cazului în care drepturile de autor asupra unui asemenea conținut sunt deținute de o altă persoană decât dvs., caz în care acea persoană va păstra dreptul de proprietate asupra conținutului.

4.2 Prin încărcarea conținutului pe site-ul nostru, ne acordați o licență perpetuă, permanentă, irevocabilă, fără redevențe, pentru a utiliza, copia, adapta, modifica, reproduce, procesa, transmite prin orice mijloace, către orice persoană, pentru orice scop legal conținutul publicat de dvs. Acest lucru înseamnă că orice conținut pe care îl încărcați pe internet prin intermediul website-ului nostru este public și poate fi distribuit oriunde de oricine, inclusiv de alte persoane decât noi și de cei cărora le-am acordat dreptul de redistribuire.

4.3 Acordați fiecărui utilizator al site-ului o licență neexclusivă pentru a accesa conținutul pe care îl încărcați prin intermediul website-ului și pentru a utiliza, copia, reproduce, distribui și afișa conținut permis de funcțiile website-ului și de acest Acord privind conținutul utilizatorilor.

4.4 Renunțați la orice revendicări pe care le-ați avut pe baza oricărei utilizări a conținutului pe care îl încărcați sau a lucrărilor derivate din acesta, inclusiv (fără a se limita la) revendicări pentru încălcare, atingere sau deturnare a drepturilor de proprietate intelectuală sau a drepturilor personale.

5. Utilizări interzise ale website-ului nostru

Trebuie să utilizați site-ul nostru numai în scopuri legale și în conformitate cu acest Acord privind conținutul de utilizator. Este interzisă utilizarea site-ului nostru:

(a) pentru încărcarea, găzduirea sau transmiterea de viruși, programe malware, adware, spyware, worms, Trojan horses, loggers, bombe logice sau alte programe sau coduri dăunătoare care ar putea afecta negativ utilizarea sau operarea site-ul web, hardware-ul sau sistemele noastre sau computerele, tabletele, telefoanele sau alte dispozitive ale oricăror utilizatori sau alte părți terțe, sau să încărcați orice conținut sau materiale care conțin aceleași tip de programe sau date menționate anterior;

(b) pentru efectuarea oricărei publicități nesolicitate sau neautorizate sau contactarea in scopurile de marketing direct sau indirect a oricărei persoane prin orice mijloace sau transmiterea în orice mod a mesajelor de tip spam, comunicarea sau comercializarea de mărfuri, servicii sau afaceri neautorizate de noi;

(c) pentru orice scop ilegal (care încalcă în orice fel legile sau reglementările aplicabile, locale, naționale sau internaționale);

(d) pentru orice scop fraudulos;

(e) pentru a contacta, prejudicia sau a încerca prin orice modalitate să aducă prejudicii copiilor; sau

(f) în orice mod sau pentru orice scop care încalcă acest Acord privind conținutul de utilizator sau termenii oricărui alt document menționat în acesta.

6. Conținut interzis

Este interzisă încărcarea oricărui conținut pe website-ul nostru sau încărcarea pe website-ul nostru a oricărui link către site-uri terțe care conțin conținut care intră în una sau mai multe dintre următoarele categorii (Conținut interzis):

(a) conține informații confidențiale care aparțin oricărei alte persoane, cu excepția cazului în care aveți autorizația obligatorie din punct de vedere legal a unei astfel de persoane de a publica acel conținut pe website-ul nostru;

(b) conține orice publicitate sau promoții referitoare la orice altă afacere sau care oferă o legătură cu orice altă afacere, fără consimțământul nostru prealabil scris;

(c) este necinstit, înșelător, inexact sau neadevărat;

(d) prezintă în mod eronat identitatea, statutul sau orice afiliere pe care o aveți cu orice terță parte;

(e) întruchipează orice altă persoană sau organizație;

(f) reprezintă sau sugerează că acel conținut este furnizat de noi sau reflectă opiniile, pozițiile, activitățile sau afacerile noastre;

(g) conține orice cuvânt care este profan, este jignitor, obscen, urât sau agresiv, amenințător, abuziv, hărțuitor sau rău intenționat față de orice persoană sau este posibil să provoace anxietate, suferință, nemulțumire sau supărare sau care promovează violența, ura, agresiunea;

(h) este în vreun fel discriminatoriu față de orice persoană sau clasă de persoane din cauza naționalității, rasei, sexului, vârstei, religiei, dizabilității, orientării sexuale sau oricărei alte caracteristici sau motive care pot constitui o discriminare ilegală în temeiul Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;

(i) încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală ale oricărei alte persoane, inclusiv, fără limitare, drepturi de autor, drepturi ale mărcilor comerciale;

(j) încalcă orice obligație legală față de oricare altă persoană;

(k) încalcă termenii oricărui contract față de oricare altă persoane;

(l) contravine termenilor oricărui ordin judecătoresc;

(m) este defăimător, disprețuitor, nepoliticos sau insultător față de orice persoană sau organizație, sau de natura a afecta reputația oricărei persoane sau organizații;

(n) conține, subliniază sau descrie orice material explicit sexual sau care redirecționează utilizatorii către astfel de conținut;

(o) incită, încurajează, promovează sau susține orice activitate ilegală sau ajută pe oricine în comiterea, planificarea sau desfășurarea oricărei activități ilegale; sau

(p) conține o declarație susceptibilă de a fi înțeleasă de unii sau de toți membrii publicului cărora li se publică, ca o încurajare directă sau indirectă sau stimulează comiterea, pregătirea sau instigarea actelor de ură, violență sau terorism.

7. Acțiunile pe care le putem lua în legătură cu conținutul publicat de către utilizatori

7.1 Ne rezervăm dreptul de a lua orice acțiune pe care o considerăm potrivită pentru orice încălcare suspectată sau reală a acestui Acord privind conținutul utilizatorilor. Astfel de acțiuni pot include:

(a) emiterea unui avertisment cu privire la nerespectarea termenilor acestui Acord privind conținutul utilizatorilor;

(b) suspendarea sau încetarea, fără notificare, a dreptului dumneavoastră de a utiliza site-ul nostru;

(c) modificarea sau eliminarea oricărui conținut încărcat de dvs.;

(d) divulgarea identității dvs. unei părți terțe în cazul în care acea parte terță (sau reprezentantul acesteia) realizează o plângere în legătură cu conținutul încărcat de dvs., iar acest conținut încalcă drepturile sale, drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane, confidențialitatea sau orice alte drepturi;

(e) divulgarea identității dvs., a oricărui conținut încărcat de dvs. și a oricărei alte informații relevante către poliție sau orice altă autoritate de aplicare a legii, în cazul în care considerăm că aceasta este rezonabilă, necesară sau solicitată în alt mod sau permisă de lege;

(f) inițierea unei acțiuni în justiție împotriva dvs. pentru toate cheltuielile pe care le suportăm din cauza încălcării de către dvs. a acestui Acord privind conținutul de utilizator; sau

(g) orice altă acțiune sau acțiune suplimentară pe care o considerăm potrivită în aceste circumstanțe.

7.2. Ne asigurați și ne despăgubiți de toate creanțele, datoriile, daunele, pierderile (inclusiv, și fără limitare la, pierderea profitului, reputației sau fondului comercial și orice alte pierderi indirecte, penalități, costuri pe baza unei despăgubiri depline) și cheltuielile suportate sau suferite de noi în legătură cu orice încălcare de către dvs. a acestui acord de conținut al utilizatorilor sau a condițiilor noastre de utilizare sau al oricărui alt document menționat în acest Acord.

7.3 Nu vom avea nicio răspundere față de dvs. pentru consecințele oricăror acțiuni pe care le luăm ca răspuns la orice nerespectare de către dvs. a termenilor acestui acord privind conținutul utilizatorilor, a condițiilor de utilizare a website-ului nostru sau a oricăror altor documente, legi sau reglementări care guvernează utilizarea website-ului nostru de către dvs.

8. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul generat de utilizator

Anumite părți ale site-ului nostru pot avea conținut și materiale care au fost încărcate de alți utilizatori. Orice astfel de conținut este deținut sau licențiat de utilizatorii care au încărcat materialul sau deținut de alte părți terțe și nu a fost aprobat de noi. Nu facem nicio declarație și nu furnizăm nicio garanție în ceea ce privește conținutul generat de utilizatori și nu avem nicio obligație de a monitoriza sau de a revizui orice astfel de conținut. Orice opinii sau opinii exprimate în orice conținut generat de utilizatori pot descrie opiniile utilizatorilor care au încărcat-o și/sau punctele de vedere ale unor părți terțe și nu opiniile, pozițiile sau valorile proprii. Prin urmare, nu susținem nici un fel de opinii sau recomandări exprimate în conținutul generat de utilizatori.

9. Viruși și alte tipuri de conținut dăunător

9.1 Trebuie să vă asigurați că aveți la dispoziție o protecție antivirus actualizată și eficientă pe computerul dvs. sau pe dispozitivul de navigare pe care îl utilizați pentru a accesa site-ul nostru web.

9.2 Este interzis să încărcați sau să introduceți pe site-ul nostru orice fel de viruși, programe malware, spyware, adware, Trojan horses, viermi, bombe logice, bombe de timp, keyloggere sau alte programe sau coduri care sunt dăunătoare sau rău intenționate.

9.3 Este interzis să utilizați -fie dvs., fie împreună cu o parte terță, orice software sau tehnologie pentru a încerca să obțineți acces neautorizat la site-ul nostru, serverele, sistemele, hardware-ul, software-ul sau datele noastre.

9.4 Este interzis să efectuați orice fel de atac de tip refuz al serviciului (denial of service) pe site-ul nostru.

9.5 Este interzis să efectuați orice acțiune care ar avea ca scop accesarea ilegala a unui sistem informatic.

9.6 Este posibil să raportăm orice încălcare sau presupusă încălcare a acestei clauze 9 (viruși și alt conținut dăunător) autorităților competente și vă putem dezvălui identitatea acestora.

10. Link-uri către alte website-uri

10.1 Nu suntem responsabili pentru conținutul website-urilor accesibile prin intermediul vreunui link (link-uri) de pe site-ul nostru. Tot conținutul de pe website-urile ale unor părți terțe este în afara controlului nostru și nu garantăm că un astfel de conținut este legal, potrivit sau corect.

10.2 Orice site web al unei terțe părți accesibil printr-un link de pe site-ul nostru poate colecta și procesa informații despre dvs. Nu suntem răspunzători pentru nici o activitate de prelucrare a datelor efectuată de vreun site web al unei părți terțe publicat pe site-ul nostru sau de modul în care aceste terțe părți pot utiliza informațiile dvs. și declinăm orice răspundere cu privire la acestea. Trebuie să verificați politica de confidențialitate a unei astfel de părți terțe pentru a stabili modul în care pot utiliza informațiile despre dvs. înainte de a vă decide să utilizați site-ul web și caracteristicile acestuia.

11. Link-uri către site-ul nostru

11.1 În cazul în care ați obținut consimțământul de a publica link-ul către site-ul nostru:

(a) Puteți furniza link-uri către site-ul nostru pe alte site-uri web deținute de dvs., cu condiția ca aceste site-uri web și utilizarea oricăror legături către site-ul nostru să respecte acești Termeni de utilizare;

(b) Ori de câte ori trimiteți un link către site-ul nostru pe orice alt site, sunteți de acord că veți face acest lucru într-o manieră adecvată și nu în vreun fel defăimător sau disprețuitor față de noi, care să prejudicieze afacerea noastră; și

(c) Nu vă veți conectați la site-ul nostru pentru a sugera orice formă de joint-venture, parteneriat, colaborare, afiliere, relație de afaceri, sau aprobare în legătură cu noi în cazul în care nu există această legătură și în caz contrar, fără a obține în prealabil un consimțământ scris din partea noastră.

11.2 Este posibil să ne retragem permisiunea de a publica link-uri către website-ul nostru în orice moment. În cazul în care retragem permisiunea de a publica link-uri către site-ul nostru și vă informăm despre acest lucru, trebuie să eliminați sau să ștergeți cât mai curând posibil orice link către website-ul nostru.

12. Conflicte

Termenii acestui Acord privind conținutul utilizatorilor prevalează asupra oricăror altor termeni care pot intra în conflict cu acestea, inclusiv termenii din Termenii și condițiile noastre, Politica de confidențialitate sau Politica de cookie-uri.

13. Reziliere

În cazul în care un termen al acestui Acord privind conținutul utilizatorilor este găsit de către o instanță competentă ca fiind nul, nevalid, ilegal, inaplicabil sau fără caracter obligatoriu, acesta va fi modificat în măsura minimă necesară pentru a face respectivul termen valabil si legal. În cazul în care nu este posibilă o astfel de modificare a termenului, acesta va fi șters din prezentul Acord privind conținutul utilizatorilor. În cazul în care un termen este invalid doar din cauza unei clauze parțiale, sub-clauze sau a unei părți a unei clauze, iar o astfel de modificare nu este de natură să remedieze defectul, termenul parțial defect, subclauza sau dispoziție parțială, prevederea se consideră eliminată sau nescrisă. Renunțarea la orice termen sau termen parțial, sub-clauză sau dispoziție parțială în conformitate cu această clauză nu va afecta valabilitatea restului acestui Acord cu privire la conținutul utilizatorilor sau a oricărui alt termen conținut în acesta.

14. Cesiune

14.1 Avem dreptul de a atribui, de a transfera sau de a cesiona, în orice mod, oricare dintre drepturile și obligațiile noastre din cadrul acestui Acord privind conținutul utilizatorilor. S-ar putea să trebuiască să facem acest lucru, de exemplu, dacă vindem o parte sau toată afacerea noastră, pentru a obține credit de la o parte terță, dacă angajăm subcontractanți. În cazul în care atribuim, transferăm sau cesionăm în alt mod drepturile și obligațiile noastre din cadrul acestui Acord privind conținutul utilizatorilor, vom încerca să vă informăm despre o astfel de acțiune.

14.2 Nu sunteți autorizat să transferați niciunul dintre drepturile și obligațiile care decurg din acest Acord de utilizare a conținutului.

15. Renunțare

Orice nerealizare sau întârziere de către noi în exercitarea oricăruia dintre drepturile sau acțiuni pe care le putem avea în temeiul acestui Acord privind conținutul utilizatorilor sau în alt mod, nu va constitui o renunțare la aceste drepturi sau mijloace de acțiune. Orice exercitare a drepturilor noastre și a mijloacelor de acțiune în temeiul acestui Acord de utilizare a conținutului sau în alt mod nu ne va limita în nici un fel la exercitarea în continuare a acelorași drepturi sau mijloace de acțiune.

16. Drepturile terților

Cu excepția celor prevăzute în mod expres în acest Acord privind conținutul utilizatorilor, nicio altă persoană, exceptând părțile menționate în acest acord, nu va avea drepturi sau mijloace de acțiune.

17. Rezervarea drepturilor

Drepturile și mijloace de acțiune care decurg din acest Acord privind conținutul utilizatorilor sunt aplicabile suplimentar celor prevăzute de lege.

18. Legea și jurisdicția

18.1 Acest Acord privind conținutul utilizatorilor, toate documentele la care se referă și orice litigii apărute din sau în legătură cu aceasta, fie că sunt sau nu contractuale, vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația română.

18.2 Instanțele din România au jurisdicție exclusivă asupra oricărei reclamații sau litigiilor care decurg din sau în legătură cu acest Acord privind conținutul utilizatorilor sau cu orice alte documente menționate în acesta.